สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
     
   
     
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสมุด ประจำปี 2566 (กิจกรรมฝึกปฏิบัติโดยทีมวิทยากร ครู ก ร่วมกับ อบต.สมุด ลงพื้นที่ทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน)
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสมุด ประจำปี 2566 (กิจกรรมฝึกปฏิบัติโดยทีมวิทยากร ครู ก ร่วมกับ อบต.สมุด ลงพื้นที่ทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน)
[14-03-2023]
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสมุด ประจำปี 2566 (กิจกรรมการฝึกอบรมทีมวิทยากรครู ก)
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสมุด ประจำปี 2566 (กิจกรรมการฝึกอบรมทีมวิทยากรครู ก)
[07-03-2023]
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
[07-03-2023]
 
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปี 2566
[13-02-2023]
โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[10-08-2022]
โครงการอบรมกฎหมายใกล้ตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการอบรมกฎหมายใกล้ตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
[20-07-2022]
 
 
 
 
 
[ 09-03-2566] แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจสอ ...   doc120230309142433.pdf 
[ 08-03-2566] ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สม ...  
[ 03-03-2566] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรร ...   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2566 ผลคะแนน แนบท้ายประกาศ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ผลคะแนน แนบท้ายประกาศ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
[ 17-02-2566] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เ ...   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมิน ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมิน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
[ 06-02-2566] ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่ง ...   doc120230206092200.pdf 
 
 
 
 
 
 
[ 30-01-2566] ประกาศ/เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคสล. ...   doc120230203113045. หมู่ 2_compressed 
[ 30-01-2566] ประกาศ/เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ๋อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก ...   doc120230203105440.pdf 
[ 12-05-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ...   doc120220512152549.pdf 
[ 25-04-2564] ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ...   doc120210511214820.pdf 
[ 25-02-2564] ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างทางข้ามและท่อลอดระบายน้ำ ...   doc120210511215247.pdf 
[ 25-02-2564] ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ...   doc120210511215143.pdf 
[ 25-02-2564] ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ...   doc120210511215036.pdf 
[ 25-02-2564] ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ...   doc120210511214917.pdf 
[ 25-02-2564] ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ...   doc120210511214716.pdf 
[ 25-02-2564] ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ...   doc120210511214559.pdf 
[ 25-02-2564] ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ...   doc120210511214450.pdf 
[ 25-02-2564] ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ...   doc120210511214319.pdf 
 
 
 
[ 08-03-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาฯ ประจำไตรมาสที่ ...   doc120230308111305.pdf 
[ 19-10-2565] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาฯ ประจำไตรมาสที่ ...   doc120221019143132.pdf 
[ 22-08-2565] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาฯ ประจำไตรมาสที่ ...   doc120221018105131.pdf 
[ 12-04-2565] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาฯ ประจำไตรมาสที่ ...   doc120220415150318.pdf 
[ 24-03-2565] ประกาศผลผู้ชนะฯจ้างจัดทำป้ายโครงการภาษีฯ ...   doc120220415152914.pdf 
[ 07-03-2565] ประกาศผลผู้ชนะฯจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ...   doc120220415152743.pdf 
[ 01-03-2565] ประกาศผลผู้ชนะฯเช่าเครื่องถ่ายฯกองคลัง ...   doc120220415152327.pdf 
[ 15-02-2565] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาฯ ประจำไตรมาสที่ ...   doc120220415150207.pdf 
[ 17-01-2565] ประกาศผู้ชนะฯจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ...   doc120220415153011.pdf 
[ 07-01-2565] ประกาศผลผู้ชนะฯจัดซื้อวัสดุสนง.กองคลัง ...   doc120220415163518.pdf 
[ 06-01-2565] ประกาศผลผู้ชนะฯจัดซื้อวัสดุสนง.กองการศึกษาฯ ...   doc120220415163426.pdf 
[ 28-12-2564] ประกาศผลผู้ชนะฯจัดซื้อวัสดุสนง.สำนักปลัด ...   doc120220415163330.pdf 
 
 
 
    ศูนย์เด็กเล็กบ้านสมุด... [ปุ๊ กอบเชิงสุรินทร์]   (อ่าน : 12/ ตอบ : 0)
    ขออนุญาตสอบถามวันจ่ายเบี้ยผู้สูงอ... [อดิศักดิ์]   (อ่าน : 114/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.