สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ติดตามประเมินผลแผน
______________________________________________________________________________________________
ติดตามประเมินผลแผน
 

ติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ติดตามประเมินผลแผน รอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ติดตามประเมินผลแผน รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2562 

ติดตามประเมินผลแผน รอบเดือนตุลาคม 2562 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.