สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565    05-08-2565  32  8
2   ประชาสัมพันธ์การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมุด  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์อัตราเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสมุด    10-05-2565  39  3
3   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565  ประกาศ   18-04-2565  39  4
4   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   07-04-2565  37  3
5   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2565 ไตรมาส 2  doc120220411162918.pdf   05-04-2565  36  2
6   ประชาสัมพันธ์โครงการออกบริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565  doc120220325165551.pdf doc220220325165551.pdf doc320220325165551.pdf doc420220328163147.jpeg   25-03-2565  56  16
7   ตรวจสอบการขุดดิน ถามดิน ในพื้นที่ตำบลสมุด  doc120220126163137.jpg   26-01-2565  69  4
8   ประชาสัมพันธ์รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2564  ประชาสัมพันธ์รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2564   11-01-2565  32  0
9   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2565 ไตรมาส 1  doc120220411162824.pdf   10-01-2565  33  0
10   ประกาศเรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. 2565  doc120211225120506.ประกาศขอยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ65   03-12-2564  79  2
11   ประชาสัมพันธ์ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ประจำปี 2565  doc120211225115730.pdf doc220211225115730.ส   29-11-2564  76  3
12   ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและงานจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนการจัดเก็บภาษีและงานจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   14-10-2564  92  3
13   แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1)  doc120220411162624.pdf   07-10-2564  26  0
14   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 9  doc120220622115710.pdf   22-09-2564  39  2
15   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 8  doc120220622115612.pdf   17-09-2564  33  2
16   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ ุ6  doc120220622115511.pdf   03-08-2564  36  4
17   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 5  doc120220622115412.pdf   30-06-2564  35  1
18   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ วันต้นไม้   08-06-2564  108  4
19   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  โคกหนองนาโมเดล โครงการจัดเก็บภาษี ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ก่อสร้างถนน ม.5 ก่อสร้างถนน ม.6 , ม.7 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2   08-06-2564  122  1
20   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4  doc120220622115244.pdf   28-05-2564  36  3
21   ประชาสัมพันธ์โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2564  doc120210521212734.jpg doc220210521212734.jpg doc320210521212913.jpg   21-05-2564  241  63
22   ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564    19-05-2564  125  0
23   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 3  doc120220622115033.pdf   13-05-2564  32  2
24   การกำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสมุด  doc120210407153420.pdf   07-04-2564  119  10
25   ประกาศรราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1 ประจำปี 2564  doc120210804133703.pdf   29-03-2564  106  7
26   ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส 1 ประจำปี 2564    20-02-2564  68  0
27   ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส 1 ประจำปี 2564  doc120211225151425.zip   20-02-2564  64  2
28   ประกาศบัญชีกำหนดประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษณ์ ประจำปี 2564  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ราคาทุนทรัพย์ doc320210716170650.สมุด   16-02-2564  91  11
29   ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120210126111527.pdf   22-01-2564  119  6
30   ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  doc120210122154002.pdf   22-01-2564  132  1
31   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลกสร้างและภาษีป้าย  doc120210112111352.pdf   06-01-2564  133  1
32   ประกาศแสดงรายการทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564  doc120210112112743.pdf   28-12-2563  128  2
33   ขอขยายเวลาประกาศแสดงรายการทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564  ประกาศอบต.สมุด   30-11-2563  131  11
34   ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120210804134651.pdf   08-10-2563  91  4
35   ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 8   18-09-2563  87  1
36   ประชาสัมพันธ์คู่มือการตั้งฎีกากรณีมีข้อผูกพันในระบบ E-LAAS  doc120201020142229.pdf   10-09-2563  130  1
37   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกบริการ เพื่อรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประกาศอบต.สมุด ตารางการออกบริการ   24-08-2563  146  10
38   ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 7   06-08-2563  85  0
39   ประชาสัมพันธ์การขยายประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ประจำปี 2563  doc120210806184557.pdf   18-05-2563  103  15
40   ประกาศบัญชีกำหนดประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษณ์ ประจำปี 2563  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด doc320210716161500.สมุด   18-05-2563  105  16
41   ขอประชาสัมพันธ์การขยายประกาศรราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1 ประจำปี 2563  doc120210806184421.pdf   18-05-2563  152  25
42   ประกาศกำหนดส่วนราชการ  ประกาศกำหนดส่วนราชการ   01-05-2563  142  4
43   ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานภาษีป้าย  งานจัดเก็บรายได้   10-04-2563  136  2
44   ประกาศขยายกำหนดจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2563 แนบท้ายประกาศ   27-03-2563  167  12
45   ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2563  prakad 2   16-03-2563  173  4
46   ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563  doc120200501163656.pdf   16-03-2563  154  2
47   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ประกาศผลการสอบคัดเลือก   05-03-2563  228  25
48   ประกาศ วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล  ประกาศ วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล   18-02-2563  185  4
49   ประกาศ รายชือผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล  ประกาศ รายชือผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล   18-02-2563  178  5
50   แผ่นพับเกี่ยวกับภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประชาสัมพันธ์   23-01-2563  205  7
51   ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   21-01-2563  85  0
52   ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล  ประกาศรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล   20-01-2563  156  5
53   ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การตรวจสอบรายงการเงิน   14-01-2563  140  2
54   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563  ประชาสัมพันธ์   13-01-2563  162  2
55   ประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาจัดเก็บรายได้ 2563  งานจัดเก็บรายได้   30-10-2562  128  0
56   กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   10-10-2562  73  2
57   ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  doc120200105124345.PDF   10-04-2562  173  1
58   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2562  จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2562   03-04-2562  249  14
59   คำสั่งแต่งเจ้าหน้าที่รักษาข้อมูลของกรมที่ดิน  คำสั่งแต่งเจ้าหน้าที่รักษาข้อมูลกรมที่ดิน   29-03-2562  77  5
60   ประกาศขยายกำหนดจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  prakat   02-02-2562  162  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.