สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2566  doc120230118162006.pdf doc220230118160219.xls   18-01-2566  4  8
2   ประกาศบัญชีกำหนดประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด doc220230118163258.pdf doc320230118163258.pdf   18-01-2566  2  7
3   แผ่นพับ วินัยและการรักษาวินัย และแนวทางการลงโทษทางวินัย  doc120230118122810.JPG   18-01-2566  1  0
4   แผ่นพับ จริยธรรมของข้าราชการและส่งเสริมให้ข้าราชการรักษาวินัย  doc120230118122740.JPG   18-01-2566  1  0
5   ประกาศขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566  doc120230118161049.pdf   28-11-2565  3  1
6   ประกาศแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด   03-10-2565  0  0
7   ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565    05-08-2565  103  8
8   ประชาสัมพันธ์การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมุด  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์อัตราเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสมุด    10-05-2565  116  4
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565  ประกาศ   18-04-2565  114  4
10   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   07-04-2565  120  5
11   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2565 ไตรมาส 2  doc120220411162918.pdf   05-04-2565  123  2
12   ประชาสัมพันธ์โครงการออกบริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565  doc120220325165551.pdf doc220220325165551.pdf doc320220325165551.pdf doc420220328163147.jpeg   25-03-2565  125  21
13   ตรวจสอบการขุดดิน ถามดิน ในพื้นที่ตำบลสมุด  doc120220126163137.jpg   26-01-2565  140  5
14   ประชาสัมพันธ์รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2564  ประชาสัมพันธ์รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2564   11-01-2565  101  0
15   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2565 ไตรมาส 1  doc120220411162824.pdf   10-01-2565  113  0
16   ประกาศเรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. 2565  doc120211225120506.ประกาศขอยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ65   03-12-2564  153  2
17   ประชาสัมพันธ์ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ประจำปี 2565  doc120211225115730.pdf doc220211225115730.ส   29-11-2564  147  3
18   ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและงานจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนการจัดเก็บภาษีและงานจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   14-10-2564  162  5
19   แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1)  doc120220411162624.pdf   07-10-2564  95  0
20   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 9  doc120220622115710.pdf   22-09-2564  108  2
21   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 8  doc120220622115612.pdf   17-09-2564  101  2
22   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ ุ6  doc120220622115511.pdf   03-08-2564  102  4
23   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 5  doc120220622115412.pdf   30-06-2564  103  1
24   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ วันต้นไม้   08-06-2564  181  4
25   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  โคกหนองนาโมเดล โครงการจัดเก็บภาษี ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ก่อสร้างถนน ม.5 ก่อสร้างถนน ม.6 , ม.7 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2   08-06-2564  189  1
26   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4  doc120220622115244.pdf   28-05-2564  105  3
27   ประชาสัมพันธ์โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2564  doc120210521212734.jpg doc220210521212734.jpg doc320210521212913.jpg   21-05-2564  335  69
28   ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564    19-05-2564  197  0
29   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 3  doc120220622115033.pdf   13-05-2564  100  2
30   การกำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสมุด  doc120210407153420.pdf   07-04-2564  189  10
31   ประกาศรราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1 ประจำปี 2564  doc120210804133703.pdf   29-03-2564  174  7
32   ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส 1 ประจำปี 2564    20-02-2564  136  0
33   ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส 1 ประจำปี 2564  doc120211225151425.zip   20-02-2564  132  2
34   ประกาศบัญชีกำหนดประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษณ์ ประจำปี 2564  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ราคาทุนทรัพย์ doc320210716170650.สมุด   16-02-2564  160  11
35   ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120210126111527.pdf   22-01-2564  191  6
36   ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  doc120210122154002.pdf   22-01-2564  203  1
37   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลกสร้างและภาษีป้าย  doc120210112111352.pdf   06-01-2564  204  1
38   ประกาศแสดงรายการทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564  doc120210112112743.pdf   28-12-2563  196  2
39   ขอขยายเวลาประกาศแสดงรายการทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564  ประกาศอบต.สมุด   30-11-2563  201  11
40   ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120210804134651.pdf   08-10-2563  160  4
41   ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 8   18-09-2563  156  1
42   ประชาสัมพันธ์คู่มือการตั้งฎีกากรณีมีข้อผูกพันในระบบ E-LAAS  doc120201020142229.pdf   10-09-2563  196  1
43   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกบริการ เพื่อรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประกาศอบต.สมุด ตารางการออกบริการ   24-08-2563  214  10
44   ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 7   06-08-2563  154  0
45   ประชาสัมพันธ์การขยายประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ประจำปี 2563  doc120210806184557.pdf   18-05-2563  171  15
46   ประกาศบัญชีกำหนดประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษณ์ ประจำปี 2563  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด doc320210716161500.สมุด   18-05-2563  174  16
47   ขอประชาสัมพันธ์การขยายประกาศรราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1 ประจำปี 2563  doc120210806184421.pdf   18-05-2563  220  25
48   ประกาศกำหนดส่วนราชการ  ประกาศกำหนดส่วนราชการ   01-05-2563  212  4
49   ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานภาษีป้าย  งานจัดเก็บรายได้   10-04-2563  207  2
50   ประกาศขยายกำหนดจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2563 แนบท้ายประกาศ   27-03-2563  239  12
51   ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2563  prakad 2   16-03-2563  244  4
52   ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563  doc120200501163656.pdf   16-03-2563  222  2
53   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ประกาศผลการสอบคัดเลือก   05-03-2563  299  25
54   ประกาศ วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล  ประกาศ วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล   18-02-2563  253  4
55   ประกาศ รายชือผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล  ประกาศ รายชือผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล   18-02-2563  247  5
56   แผ่นพับเกี่ยวกับภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประชาสัมพันธ์   23-01-2563  274  7
57   ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   21-01-2563  148  0
58   ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล  ประกาศรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล   20-01-2563  220  5
59   ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การตรวจสอบรายงการเงิน   14-01-2563  167  2
60   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563  ประชาสัมพันธ์   13-01-2563  182  2
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.