สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   24-04-2566  21  13
2   การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565  doc120220422165802.pdf   22-04-2565  36  4
3   โครงการพัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2565  โครงการพัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรม 5 ส ปี 2565   18-03-2565  41  4
4   กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565  กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565   05-01-2565  40  3
5   แผนผาสุก  แผนผาสุก   01-10-2563  101  1
6   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2566 แผนอัตรากำลัง ปี 2564-2566 ับันทึกการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 2564 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 2563   01-10-2563  104  17
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.