สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ ก.อบต.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทศทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2557)    24-04-2565  23  1
2   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร   30-09-2563  90  4
3   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างขวัญกำลังใจ  การสร้างขวัญและกำลังใจ   30-08-2563  81  0
4   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การโอน ย้าย    27-08-2563  92  0
5   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   27-08-2563  79  2
6   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แบบประเมินเลื่อนขั้น(แบบใหม่) การจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน   19-06-2563  83  4
7   คำสั่งมอบหมายงาน พนักงานส่วนตำบล  คำสั่งมอบหมายงาน พนักงานส่วนตำบล   07-05-2563  73  0
8   คำสั่งรักษาราชการแผน ปลัด, ผู้อำนวยการกอง  คำสั่งรักษาราชการแผน ปลัด, ผู้อำนวยการกอง   05-05-2563  78  0
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.