สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ/เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 บ้านฃโชคบรันพัฒนา  doc120230203113045. หมู่ 2_compressed   30-01-2566  17  3
2   ประกาศ/เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ๋อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก สายบ้านเชื้อเพลิง-ตางปาง หมู่ที่ 6  doc120230203105440.pdf   30-01-2566  17  4
3   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บ้านสมุด (จำนวน 2 ช่วง) ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220512152549.pdf   12-05-2565  75  3
4   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 บ้านนาครอง  doc120210511214820.pdf   25-04-2564  193  7
5   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างทางข้ามและท่อลอดระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว  doc120210511215247.pdf   25-02-2564  181  3
6   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว  doc120210511215143.pdf   25-02-2564  164  6
7   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บ้านสมุด  doc120210511215036.pdf   25-02-2564  183  4
8   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านตาปาง  doc120210511214917.pdf   25-02-2564  179  3
9   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 บ้านโคกจ๊ะ  doc120210511214716.pdf   25-02-2564  136  2
10   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านตาดอก (จำนวน 2 ช่วง))  doc120210511214559.pdf   25-02-2564  143  2
11   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านตาดอก (เริ่มจากบ้านนางประเหยียด)  doc120210511214450.pdf   25-02-2564  143  2
12   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา  doc120210511214319.pdf   25-02-2564  151  3
13   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมนตะวันออก  doc120210511211214.pdf   25-02-2564  144  3
14   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไตรมาสที่ 1) ปี 2564  doc120210126151236.pdf   26-01-2564  300  4
15   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563  doc120201026173604.pdf   22-10-2563  163  4
16   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120201026173358.pdf   22-10-2563  170  3
17   ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120201026173211.pdf   15-10-2563  171  2
18   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563  doc120200715100741.pdf   03-07-2563  182  3
19   ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคาเรียนที่ 1/2563  doc120200715084000.pdf   30-06-2563  205  1
20   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 บ้านนาครอง  doc120200715083016.5 (10-06-63)   10-06-2563  189  1
21   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านตาดอก  doc120200715082652.3 (10-06-63)   10-06-2563  172  1
22   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา  doc120200715082528.2 (10-06- 63)   10-06-2563  181  0
23   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา  doc120200715091410.2   22-05-2563  186  1
24   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านตาดอก  doc120200715091227.pdf   22-05-2563  169  2
25   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 บ้านนาครอง  doc120200715091051.5   22-05-2563  170  2
26   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 บ้านนาครอง  doc120200715081215.5 (22-05-63)   22-05-2563  150  0
27   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 บ้านตาดอก  doc120200715081002.3 (22-05-63)   22-05-2563  215  0
28   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา  doc120200715080836.2 (22-05-63)   22-05-2563  163  0
29   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว  doc120200715083833.8 (19-05-63)   19-05-2563  144  0
30   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บ้านสมุด  doc120200715083632.7 (19-05-63)   19-05-2563  180  0
31   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านตาปาง (เส้นบ้านนางฤทัยวรรณ)  doc120200715083455.6(2) 19-05-63   19-05-2563  165  0
32   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านตาปาง (เส้นบ้านนางสมร)  doc120200715083241.6(1) 19-05-63   19-05-2563  175  0
33   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 บ้านโคกจ๊ะ  doc120200715082839.4 (19-05-63)   19-05-2563  199  0
34   ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนดินและลงลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมนตะวันออก  doc120200715080638.1 (19-05-63)   19-05-2563  155  0
35   ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านทุ่งมนตะวันออก หมู่ที่ 1  doc120200715075712.1   19-05-2563  160  0
36   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563  doc120200715100639.pdf   02-04-2563  178  0
37   ประกาศผู้ชนะจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านตาดอก  doc120200715085328.3 (28-01-63)   28-01-2563  154  0
38   ประกาศผู้ชนะจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมนตะวันออก  doc120200715085207.1 (28-01-63)   28-01-2563  149  0
39   ประกาศผู้ชนะจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลต์ติคคอนกรีต (โดยปูทับผิวทางคสล.)  doc120200715084415.6 (28-01-63)   28-01-2563  143  0
40   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ  doc120200715084545.pdf   22-01-2563  148  0
41   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติกของสำนักปลัด  doc120200715081708.pdf   06-01-2563  150  0
42   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563  doc120200715100524.pdf   02-01-2563  145  0
43   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนบ้านตาปาง หมู่ที่ 6  doc120200715084745.6 (17-12-62)   17-12-2562  145  0
44   ประกาศผู้ชนะจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา  doc120200715082340.2 (17-12-62)   17-12-2562  146  0
45   ประกาศผู้ชนะจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมนตะวันออก  doc120200715082143.1 (17-12-62)   17-12-2562  147  0
46   ประกาศผู้ชนะจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 7 บ้านสมุด  doc120200715081936. 7 (17-12-62)   17-12-2562  159  0
47   ประกาศผู้ชนะจ้างผู้ทำการแสดงฯ ตามโครงการเทศกาลของดีตำบลสมุด ประจำปี 2562  doc120200715085010.pdf   02-12-2562  145  0
48   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักคสล.บ้านสมุด  doc120200715092239.7   29-11-2562  149  0
49   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักคสล.บ้านโชคบรันพัฒนา  doc120200715092116.2   29-11-2562  144  0
50   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักคสล.บ้านทุ่งมนตะวันออก  doc120200715092008.1   29-11-2562  147  0
51   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน บ้านตาปาง  doc120200715090850.6   29-11-2562  149  0
52   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนบ้านตาปาง หมู่ที่ 6  doc120200715081353.6 (29-11-62)   29-11-2562  145  0
53   ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120200106092237.PDF   01-11-2562  200  10
54   ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคาเรียนที่ 2/2562  doc120200715084208.pdf   31-10-2562  146  0
55   ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120200715081525.pdf   28-10-2562  132  0
56   ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120200714210023.pdf   28-10-2562  134  0
57   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562  doc120200715101319.pdf   03-10-2562  134  0
58   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว (ข้างร.ร.หนองยาว)  doc120200715191318.8   09-08-2562  133  0
59   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว (บ้านนายประสิทธิ์)  doc120200715191200.8   09-08-2562  139  1
60   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บ้านสมุด  doc120200715191021.7   09-08-2562  143  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.