สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   คู่มือบริการประชาชนงานจัดเก็บรายได้ประจำปี 2565  doc120220410124550.pdf   10-11-2564  38  20
2   ความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการ  การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา การเขียนข้อความหนังสือราชการ คำขึ้นต้น คำลงท้าย หนังสือราชการ การใช้คำภาษาราชการ การใช้คำภาษาราชการ การใช้คำภาษาราชการ   08-07-2564  62  9
3   การปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด  doc120210513160300.pdf   13-05-2564  94  3
4   การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565  การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 2564 การขึ้นทะเบียนผู้สุงอายุ   08-10-2563  66  3
5   16. คู่มือการให้บริการ งานการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120210504131236.doc   04-05-2563  146  21
6   15. คู่มือการให้บริการ งานการรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  doc120210504123634.doc   04-05-2563  130  4
7   14. คู่มือการให้บริการ งานการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ  doc120210504123530.doc   04-05-2563  98  1
8   13. คู่มือการให้บริการ งานการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  doc120210504123421.doc   04-05-2563  121  1
9   12. คู่มือการให้บริการ งานการขออนุญาตจัดตั้งตลาด  doc120210504123316.doc   04-05-2563  95  1
10   11. คู่มือการให้บริการ งานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120210504123219.doc   04-05-2563  97  3
11   10. คู่มือการให้บริการ งานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  doc120210504123120.doc   04-05-2563  97  1
12   9. คู่มือการให้บริการ งานการขอความช่วยเหลือสาธารณภัย  doc120210504123026.doc   04-05-2563  89  0
13   8. คู่มือการให้บริการ งานการขอสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค  doc120210504122940.doc   04-05-2563  95  0
14   7. คู่มือการให้บริการ งานการขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบ้าน  doc120210504122839.doc   04-05-2563  95  0
15   6. คู่มือการให้บริการ งานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  doc120210504122729.doc   04-05-2563  100  6
16   5. คู่มือการให้บริการ งานการขออนุญาตติดตั้งประปา  doc120210504122628.doc   04-05-2563  96  0
17   4. คู่มือการให้บริการ งานการจดทะเบียนพาณิชย์  doc120210504122510.doc   04-05-2563  96  3
18   3. คู่มือการให้บริการ งานการจัดเก็บภาษีป้าย  doc120210504124112.doc   04-05-2563  95  12
19   2. คู่มือการให้บริการ งานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  doc120210504122144.doc   04-05-2563  104  1
20   1.คู่มือการให้บริการ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  doc120210504121949.doc   04-05-2563  94  2
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.