สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ภาพ�ิจ�รรม
______________________________________________________________________________________________


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสมุด ประจำปี 2566 (กิจกรรมการฝึกอบรมทีมวิทยากรครู ก)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
นายสุริยันต์ บุติมาลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสมุด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียก ในระดับครัวเรือน “แยกก่อนทิ้ง”
2) เพื่อสร้างแกนนำครอบครัวตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้าน ให้สามารถเป็นต้นแบบและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกในระดับครัวเรือนให้กับครอบครัวอื่นๆ ได้
3) เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ การจัดทำถังขยะเปียกเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศที่ดีต่อโลก
 
โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุราลัย แตะต้อง ท้องถิ่นอำเภอปราสาท มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะในครัวเรือน “แยกก่อนทิ้ง” การสร้างแกนนำครอบครัวในแต่ละหมู่บ้าน เป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะ
 
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด อสม. ผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนที่สนใจ รวมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน
 
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะเป็นทีมวิทยากร ครู ก และทีมขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละหมู่บ้าน ต่อไป
 
และกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงพื้นที่สาธิตการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนด้วย ณ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ และสถาณีตำรวจภูธรทุ่งมน ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.