สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ภาพ�ิจ�รรม
______________________________________________________________________________________________


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสมุด ประจำปี 2566 (กิจกรรมฝึกปฏิบัติโดยทีมวิทยากร ครู ก ร่วมกับ อบต.สมุด ลงพื้นที่ทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด โดยคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลสมุด และคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับหมู่บ้าน ร่วมกับทีมวิทยากร ครู ก ตำบลสมุด ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสมุด ประจำปี 2566 (กิจกรรมฝึกปฏิบัติโดยทีมวิทยากร ครู ก ร่วมกับ อบต.สมุด ลงพื้นที่ทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน) ในระหว่างวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

 

ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ผู้นำชุมชน และประชาชนที่สนใจ จำนวน 512 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย เพื่อขับเคลื่อให้พื้นที่ตำบลสมุดมีคัดคัดแยกขยะในครัวเรือน และจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้ครบทุกครัวเรือน 100 %

 หน้า 1 | 2 | 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.