สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
______________________________________________________________________________________________
ประวัติความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลสมุด

คำว่า “สมุด” เป็นภาษาพื้นบ้านของท้องถิ่น ซึ่งแผลงมาจากภาษาเขมร คือ คำว่า “สาบท หรือ สาบาน” เรียกขานต่อๆ กันมาหลายช่วงอายุคน จนแผลงมาเป็นคำว่า “สมุด” ตามตำนานเล่าขานกันว่า มีชาย หญิงคู่หนึ่งมาพบรักกันและตกลงแต่งงานกันเพื่อสร้างฐานะครอบครัวในพื้นที่บ้านสมุด ช่วยกันทำมาหากินด้วยความขยันขันแข็ง มุมานะ แต่ในพื้นที่หมู่บ้านได้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านป่วยอยู่เป็นประจำ บางรายถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งคู่เกรงว่า สักวันหนึ่งก็คงจะถึงคราวตัวเอง จึงได้สร้างศาลไว้เป็นพยานรักและสาบานกันไว้ว่า จะรักกันตลอดไปแม้ชีวิตจะหาไม่ จนปัจจุบันศาลพยานรักนี้ก็คือ “ศาลหลวงพ่อด็อล” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สักการะ บูชาของชาวบ้านสืบต่อกันมา

ตำบลสมุดเดิมเป็นเขตการปกครองของตำบลทุ่งมน ได้แยกการปกครองออกจากตำบลทุ่งมน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม .. 2536 มีเขตการปกครองรวม 8 หมู่บ้าน อยู่ในท้องที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 8

บ้านทุ่งมนตะวันออก

บ้านโชคบรันพัฒนา

บ้านตาดอก

บ้านโคกจ๊ะ

บ้านนาครอง

บ้านตาปาง

บ้านสมุด

บ้านหนองยาว

โอนจาก หมู่ที่ 19

โอนจาก หมู่ที่ 15

โอนจาก หมู่ที่ 14

โอนจาก หมู่ที่ 11

โอนจาก หมู่ที่ 13

โอนจาก หมู่ที่ 6

โอนจาก หมู่ที่ 7

โอนจาก หมู่ที่ 8

ตำบล ทุ่งมน

ตำบล ทุ่งมน

ตำบล ทุ่งมน

ตำบล ทุ่งมน

ตำบล ทุ่งมน

ตำบล ทุ่งมน

ตำบล ทุ่งมน

ตำบล ทุ่งมน

องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (1364) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านตาดอก หมู่ที่ 3 ตำบลสมุด และเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่ปี .. 2542 เป็นต้นมา

1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านตาดอก ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากอำเภอปราสาท ประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่เขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลสวาย อำเภอเมือง ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้ ติดต่อตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลปราสาททนง ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

1.2 เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมุดมีเนื้อที่ประมาณ 24.05 ตารางกิโลเมตรหรือ 15,031 ไร่

พื้นที่ทำนาประมาณ 11,005 ไร่

พื้นที่ทำไร่ประมาณ 2,023 ไร่

1.3 สภาพภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีดินเหนียวปนดินลูกรัง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำเกษตรกรรม

1.4 จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่

 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.