สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ราคา�ลางจัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรด้วย Asphalt Concrete (โอเวอร์เลย์) ถนนเชื่อมระหว่างตำบลสมุด-ตำบลประทัดบุ (เริ่มจากบ้านนางพรณภา สมญาทวี ถึง เขตบ้านนาครอง)  doc120230803184610.pdf   03-08-2566  15  1
2   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านสมุด หมู่ที่่ 7  doc120230613153133.pdf   06-06-2566  16  1
3   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านตาปาง หมู่ที่ 6  doc120230613153031.pdf   06-06-2566  17  0
4   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านตาดอก หมู่ที่ 3  doc120230613152929.pdf   06-06-2566  15  0
5   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านหนองยาว หมู่ที่ 8  doc120230604134329.pdf   26-05-2566  16  0
6   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านนาครอง หมู่ที่ 5  doc120230604134236.pdf   26-05-2566  18  0
7   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านโคกจ๊ะ หมู่ที่ 4  doc120230604134117.pdf   26-05-2566  16  1
8   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านโชคบรันพัฒนา หมู่ที่ 2  doc120230604134010.pdf   26-05-2566  16  0
9   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา  doc120230604133850.pdf   26-05-2566  16  0
10   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนาครอง หมู่ 5  doc120230501092642.pdf   27-04-2566  21  0
11   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา  doc120230203113137.หมู่ 2_compressed   30-01-2566  29  1
12   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกฯ สายบ้านเชื้อเพลิง-ตาปาง หมู่ที่ 6  doc120230203105927.pdf   30-01-2566  30  2
13   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บ้านสมุด (จำนวน 2 ช่วง)  doc120220512152750.pdf   12-05-2565  64  0
14   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 บ้านโคกจ๊ะ (เริ่มจากบ้านนายชู สมงาม)  doc120210807163634.pdf   30-06-2564  93  3
15   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างทางข้ามและท่อลอดระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว    25-02-2564  108  1
16   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว ((เริ่มจากที่ดินนางเจือย)    25-02-2564  116  0
17   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บ้านสมุด (เริ่มจากสำนักสงฆ์เทพนิมิต)    25-02-2564  98  0
18   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านตาปาง (เริ่มจากบ้านนายหอม)    25-02-2564  91  0
19   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 บ้านนาครอง (เริ่มจากที่ดินนายประสงค์)    25-02-2564  96  0
20   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 บ้านโคกจ๊ะ (เริ่มจากที่ดินนายบง)    25-02-2564  108  0
21   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคสล. หมู่ที่ 3 บ้าน ตาดอก จำนวน 2 ช่วง  doc120210807155059.pdf   25-02-2564  99  1
22   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านตาดอก  doc120210807153959.pdf   25-02-2564  100  2
23   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคสล. หมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา  doc120210807153314.pdf   25-02-2564  99  2
24   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมนตะวันออก  doc120210807152945.pdf   25-02-2564  96  2
25   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 3 บ้านตาดอก    22-05-2563  91  0
26   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา    22-05-2563  89  0
27   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 5 บ้านนาครอง    22-05-2563  108  0
28   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน หมู่ 6 บ้านตาปาง    29-11-2562  92  1
29   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ 7 บ้านสมุด    29-11-2562  89  0
30   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา    29-11-2562  102  0
31   ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ 1 บ้านทุ่งมนตะวันออก    29-11-2562  98  1
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.