สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ประ�าศผู้เสนอราคา
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรด้วย Asphalt Concrete (โอเวอร์เลย์) ถนนเชื่อมระหว่างตำบลสมุด-ตำบลประทัดบุ  doc120230822085455.pdf   18-08-2566  5  2
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคสล. ภายในหมู่บ้านสมุด หมู่ที่ 7  doc120230627085156.pdf   23-06-2566  9  0
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านตาปาง หมู่ที่ 6  doc120230627084912.pdf   23-06-2566  8  0
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านตาดอก หมู่ที่ 3  doc120230627084746.pdf   23-06-2566  9  0
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านหนองยาว หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230619142654.pdf   16-06-2566  8  0
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านโคกจ๊ะ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230619142315.pdf   16-06-2566  8  0
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านโชคบรันพัฒนา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230619142119.pdf   16-06-2566  9  0
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230619141740.pdf   16-06-2566  8  0
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายบ้านนาครอง หมู่ที่ 5  doc120230604130731.pdf   22-05-2566  10  0
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายบ้านเชื้อเพลิง-ตาปาง หมูที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230222161203.pdf   20-02-2566  24  2
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230222161005. หมู่ 2   20-02-2566  24  3
12   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 64)  doc120210721111813.pdf   21-07-2564  92  7
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.