สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2562    
       -  จดหมายข่าว มิถุนายน 64    07-07-2564  0
       -  ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564  จดหมายข่าวมิถุนายน   07-07-2564  16
       -  มีนาคม 2562  doc120210512111100.pdf   12-05-2564  8
 2   จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2562    
       -  เมษายน 2562  doc120210512111431.pdf   12-05-2564  5
 3   จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2563    
       -  เมษายน 2563  doc120210512111536.pptx   12-05-2564  10
 4   จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2563    
       -  พฤษภาคม 2563    12-05-2564  0
 5   จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2564    
       -  มกราคม 2564  doc120210512111859.pdf doc220210512111859.pdf   12-05-2564  10
 6   จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2564    
       -  เมษายน 2564  doc120210512112054.pdf   12-05-2564  10
 7   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564    
       -  ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  โคกหนองนาโมเดล โครงการจัดเก็บภาษี ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ก่อสร้างถนน ม.5 ก่อสร้างถนน ม.6 , ม.7 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2   08-06-2564  9
 8   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564    
       -  ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ วันต้นไม้   08-06-2564  1
 9   จดหมายข่าวประชาชาสัมพันธ์ภาษีที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง    
       -  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120210810103516.pdf   05-02-2563  14
       -  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120210810101001.pdf   10-01-2563  13
 10   จดหมายข่าวประชาชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2565    
       -  กิจกรรมโครงการออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2565  doc120220402182800.jpg   02-04-2565  6
       -  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การยื่นและชำระภาษีประจำปี 2565  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด   01-12-2564  13
 11   ประจำเดือนสิงหาคม 2565    
       -  ๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวกับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวข๏ฟฝอง๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝรจัด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝองอบ๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝุด ๏ฟฝ๏ฟฝะจำป๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาณ ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2565  doc120220816113717.pdf   10-08-2565  9
 12   แผ่นพับ วินัยและการรักษาวินัย และแนวทางการลงโทษทางวินัย    
       -  แผ่นพับ จริยธรรมของข้าราชการและส่งเสริมให้ข้าราชการรักษาวินัย  doc120230118123303.JPG   18-01-2566  6
 13   แผ่นพับ จริยธรรมของข้าราชการและส่งเสริมให้ข้าราชการรักษาวินัย    
       -  แผ่นพับ จริยธรรมของข้าราชการและส่งเสริมให้ข้าราชการรักษาวินัย  doc120230118123549.JPG   18-01-2566  3
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.