สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   คู่มือบริการประชาชน    
       -  เอกสารชำระภาษีบำรุงท้องที่    24-04-2558  38
 2   คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนฯ    
 3   คู่มือศูนย์ดำเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์    
       -  คู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด    25-03-2563  2
 4   คูมือการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์    
       -  คู่มือการับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์    10-08-2558  11
 5   คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลข่าวสาร    
       -  คำสั่ง อบต.สมุด มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลข่าวสาร    27-05-2558  25
 6   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ    
       -  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 2561-2564    24-04-2560  11
       -  แผนป้องกันการทุจริต 2560-2562    24-04-2559  6
 7   แผนพัฒนาบุคลากร    
       -  แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566  แผนพัฒนาบุคลากร2564-2566   08-10-2563  4
       -  แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563    24-04-2562  6
       -  แผนพัฒนาบุคลากร 2558-2560    24-04-2560  4
 8   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี    
       -  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี    23-06-2563  2
 9   รายงานผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ    
       -  รายงานผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  newcenter220200714092549.pdf   13-07-2563  9
       -  รายงานผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562  newcenter220200714092607.pdf   13-07-2563  11
 10   มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เ    
       -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด    18-08-2563  2
 11   ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาของข้อมูลข่าวสารราชการ    
       -  ประกาศ อบต.สมุด เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ  doc120230719103252.pdf   03-10-2565  1
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.