สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ภาพ�ิจ�รรม
______________________________________________________________________________________________


โครงการอบรมกฎหมายใกล้ตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสุริยันต์ บุติมาลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกฎหมายใกล้ตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนที่สนใจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของอบต.สมุด ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวนีรนุช อันทวงษา ตำแหน่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจากการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับความเสียหาย” และ “กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวันสำหรับประชาชนทั่วไป” และนางรัชนีกร สวัสดิ์พูน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปราสาท ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การความอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน” และ “แนวทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การความอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน” และได้จัดกิจกรรมมอบตู้รับเรื่องร้องทุกข์ (ตู้ราชสีห์) เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น ต่อไป
ป้าย
ลงทะเบียนและรับวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.