สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
______________________________________________________________________________________________
คณะผู้บริหาร
 
 
นายสุริยันต์ บุติมาลย์
นายสุริยันต์ บุติมาลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด
เบอร์โทร 0895851125
เบอร์โทรสำนักงาน 0885909655
นายสุขะ ปลุกใจหาญ
นายสุขะ ปลุกใจหาญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด
เบอร์โทร 0981425677
เบอร์โทรสำนักงาน 0885909655
นายรุ่งโรจน์ วิเวกดัง
นายรุ่งโรจน์ วิเวกดัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด
เบอร์โทร 0910161897
เบอร์โทรสำนักงาน 0885909655
นายศุภชัย ชิงชัย
นายศุภชัย ชิงชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด
เบอร์โทร 0931047758
เบอร์โทรสำนักงาน 0885909655
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.