สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภาอบต.
______________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
 
นายณัฐพงศ์ บุญสวัสดิ์
นายณัฐพงศ์ บุญสวัสดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด
080-1517622
นางเรือน วลมา
นางเรือน วลมา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด
081-2821174
นายนพดล ครบอุดม
นายนพดล ครบอุดม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด
0959414255
นายปริญญา มะโนชัย
นายปริญญา มะโนชัย
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมนตะวันออก
097-3426780
นายณัฐพงศ์ บุญสวัสดิ์
นายณัฐพงศ์ บุญสวัสดิ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา
080-1517622
นายสงวน ศรีราม
นายสงวน ศรีราม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 บ้านตาดอก
061-1499382
นายเสือบ เคล้าจันทร์
นายเสือบ เคล้าจันทร์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 บ้านโคกจ๊ะ
064-5343804
นายธรรมนูญ เชนุยาว
นายธรรมนูญ เชนุยาว
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5 บ้านนาครอง
082-6876844
นางเรือน วลมา
นางเรือน วลมา
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6 บ้านตาปาง
081-2821174
นายประสาน วิเวกดัง
นายประสาน วิเวกดัง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7 บ้านสมุด
098-1230796
นายสัมพันธ์ อินโอภาส
นายสัมพันธ์ อินโอภาส
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว
080-1552038
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.