สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
______________________________________________________________________________________________
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นายนพดล ครบอุดม
นายนพดล ครบอุดม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด
เบอร์โทร 0959414255
-ไม่มีกรอบอัตรากำลัง-
-ไม่มีกรอบอัตรากำลัง-
(ไม่มีกรอบอัตรากำลัง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวอรุณีย์ ลอยทอง
นางสาวอรุณีย์ ลอยทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 0807269669
นางสาวสมใจ พรมมา
นางสาวสมใจ พรมมา
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 0862465540
นายอภิบาล สุขร่วม
นายอภิบาล สุขร่วม
ผู้อำนวยการช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 0855833994
เบอร์โทรสำนักงาน 0885909655
นายอภิบาล สขร่วม
นายอภิบาล สขร่วม
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 0855833994
เบอร์โทรสำนักงาน 0885909655
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.