สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นางสาวสมใจ พรมมา
นางสาวสมใจ พรมมา
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมงคล ปิยไพร
นายมงคล ปิยไพร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จ่าเอกถิรพุทธิ์ ผกาทอง
จ่าเอกถิรพุทธิ์ ผกาทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญการ
นางสาววลัยลักษณ์ จารุธาดา
นางสาววลัยลักษณ์ จารุธาดา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพรทิพย์ โคตรธรรม
นางสาวพรทิพย์ โคตรธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายณัฐปกรณ์  แก้วนะรา
นายณัฐปกรณ์ แก้วนะรา
นิติกรปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกเกียรติศักดิ์ เขียวรัมย์
จ่าสิบเอกเกียรติศักดิ์ เขียวรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายไพล หมายรอดดี
นายไพล หมายรอดดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.