สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นางสาวสมใจ พรมมา
นางสาวสมใจ พรมมา
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-ว่าง-
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมงคล ปิยไพร
นายมงคล ปิยไพร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววลัยลักษณ์ จารุธาดา
นางสาววลัยลักษณ์ จารุธาดา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ่าเอกถิรพุทธิ์ ผกาทอง
จ่าเอกถิรพุทธิ์ ผกาทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญการ
นายณัฐปกรณ์  แก้วนะรา
นายณัฐปกรณ์ แก้วนะรา
นิติกรปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกเกียรติศักดิ์ เขียวรัมย์
จ่าสิบเอกเกียรติศักดิ์ เขียวรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.